STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 53/QĐ-THCSVTT 07/03/2024 QĐ ban hành quy chế chuyển trường, tiếp nhận HS, rút học bạ, mượn học bạ, xác nhận điểm, kết quả học tập
2 130/PGDĐT-CM 18/02/2024 V/v tổ chức lựa chọn SGK lớp 9 theo CT giáo dục PT năm 2018, áp dụng từ Nh 2024-2025
3 383/KH-SGDĐT 06/02/2024 Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK lớp 5,9,12 theo CT GDPT năm 2018, áp dụng từ năm học 2024-2025
4 421/QĐ-BGDĐT 28/01/2024 Quyết định phê duyệt bổ sung SGK lớp 9 sử dụng trong cơ sở GDPT
5 4338/QĐ-BGDĐT 17/12/2023 Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 9 sử dụng trong CSGDPT
6 5623/BGDĐT-GDTrH 09/10/2023 Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học KHTN, lịch sử và địa lý, hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp
7 851/HD-PGDĐT 27/09/2023 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024
8 832/PGDĐT-CM 20/09/2023 Tiếp tục giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng an ninh vào các môn học trong trường THCS
9 811/PGDĐT-CM 10/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm 2023-2024
10 334/PGDĐT-CM 23/04/2023 V/v hướng dẫn chọn SGK lớp 4, lớp 8 theo danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt từ năm học 2023-2024
11 524/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 8 sử dụng trong các cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh AG từ năm học 2023-2024
12 09/2023/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định vv bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
13 96/PGDĐT-CM 16/02/2023 V/v tổ chức lựa chọn SGK lớp 8 theo CTGDPT 2018 áp dụng từ năm học 2023-2024
14 136/KH-SGDĐT 10/01/2023 Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK lớp 8 áp dụng từ năm học 2023-2024
15 3733/SGDĐT-GDTrH-GDTX 02/11/2022 Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy năm học 2022-2023
16 2912/SGDĐT-GDTrH-GDTX 07/09/2022 Triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp THCS từ Nh 2022-2023
17 3175/BGDĐT-GDTrH 20/07/2022 Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông
18 08/CT-TTg 31/05/2022 Về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường theo hướng gắn việc XD và tổ chức thực hiện văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
19 2495/SGDĐT-GDTrH-GDTX 31/08/2021 Về điều chỉnh bổ sung nội dung dạy học lớp 9 CTGDPT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh
20 22/TT-BGDĐT 19/07/2021 Quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT
21 860/PGDĐT-CM 21/10/2020 Về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục cấp THCS
22 815/KH-PGDĐT 05/10/2020 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin - Thư viện trường học - Thiết bị dạy học; Kiểm tra Thư viện - Phòng học bộ môn đăng ký đạt chuẩn năm học 2020 - 2021
23 302/KH-THCSVTT 02/10/2020 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
24 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT 14/09/2020 Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông về trường phổ thông có nhiều cấp học.
25 Số: 280/QĐ-THCSVTT 09/09/2020 Quyết định thành lập Ban quản trị Website và cổng thông tin
26 Số: 256/QĐ-THCS VTT 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành quy chế thực hiện chuyên môn Năm học 2020 - 2021
27 604/KH-PGDĐT 10/08/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong ngành Giáo dục và Đào tạo
28 1799/QĐ-UBND 29/07/2020 Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
29 152/KH-SGDĐT 10/10/2017 Triển khai giảng dạy và học tập làm theo TT, đạo đức, phong cách HCM trong trường phổ thông
30 18/HD-SGDĐT 14/08/2016 Hướng dẫn vv dạy học và đánh giá môn tiếng anh cấp THCS
31 56/HD-SGDĐT 21/10/2015 Hướng dẫn về đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên trung học
32 1797/SGDĐT-GDTrH 12/11/2013 Về việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây