Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường NH:2022-2023

Thứ tư - 22/02/2023 22:50
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2022-2023
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường NH:2022-2023

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường
Năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 936/PGDĐT-NG, ngày 28/9/2022 của PGDĐT Châu Phú về việc đẩy mạnh xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022-2023, căn cứ vào  tình hình thực tế tại nhà trường và nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và khu vực gần trường, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng Kế hoạch Triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường, năm học 2022-2023 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Đề ra giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học, không để tình trạng mất cắp xảy ra trong nhà trường, xây dựng Nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học tại nhà trường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
- Nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên BGH, GV, NV) và phụ huynh về tác hại của bạo lực đối với học sinh, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc cũng như công tác tuyên truyền với cả cộng đồng.
- Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc ch đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, đồng thời trang bị cho học sinh kỹ năng tự phòng ngừa xảy ra bạo lực, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống hiện tượng kì thị, vi phạm giới, bạo lực học đường.
- Kiềm chế việc vi phạm pháp luật, không có tệ nạn xã hội trong cán bộ, giáo viên và nhân viên. Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường, trong gia đình làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của BGH, GV, NV và phụ huynh. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.
- Hình thức tuyên truyền, phòng chống phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới để đạt hiệu quả cao.
- Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu rộng, phù hợp địa bàn, đối tượng.
- Tăng cường sự lãnh đạo của BGH phát huy vai trò của các lực lượng như Công đoàn, Đoàn – Đội, tổ chuyên môn, ban đại diện PHHS … sự chuyển biến nhận thức của GVCN, phụ huynh. Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh.
II. Nội dung
- Tiếp tục tổ chức triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình học sinh trong đơn vị có nguy cơ bị bạo lực hoặc gây ra bạo lực học đường (do đặc điểm của bản thân, hoàn cảnh gia đình), tổng hợp kết quả báo cáo trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổ chức cho từng giáo viên, nhân viên ký cam kết, giao ước thi đua không vi phạm các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, xâm hại thân thể, tâm lý học sinh.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đề án phòng chống bạo lực học đường, trong đó chú trọng các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường tại trường học.
- Phối hợp với Công an địa phương, ban đại cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh về các nội dung liên quan đến bạo lực học đường; lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường và cộng đồng.
- Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ trực 24/24 giữ gìn tài sản và tham gia ngăn chặn bạo lực học đường.
- Tổ chức các hoạt động như: Tổ chức tuyên truyên về các nội dung liên quan về bạo lực học đường trong các buổi họp hội đồng, họp phụ huynh và đối với học sinh trong mọi lúc mọi nơi.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về vấn đề bạo lực học đường
1.1. Ban Giám hiệu
- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, học tập, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về phòng chống bạo lực học đường theo các văn bản đã được quán triệt.
- Xây dựng Quy chế phối hợp: Xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân ngoài nhà trường để thực hiện kế hoạch
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực học đường thông qua các ngày lễ hội…
- Quán triệt trong giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm túc về quy định đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự học sinh.
- Bổ sung các văn bản có liên quan vào tủ sách pháp luật để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập và nghiên cứu.
- Giáo dục cho giáo viên, nhân viên về đạo đức nghề nghiệp, cách phát hiện tâm lý học sinh, trò chuyện với phụ huynh về cách giáo dục con cái …
- Tuyên truyền giáo dục cho GV - NV về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật trong cuộc sống trong hiện nay.
1.2. Giáo viên, nhân viên
- Học tập, tuyên truyền phổ biến, giáo dục về vấn đề bạo lực trong gia đình cũng như học đường tới phụ huynh.
- Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng dạy lồng ghép trong các hoạt động trên lớp.
- Cùng Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể cho học sinh tham gia cùng nhau để xây dựng mối đoàn kết trong tập thể.
- Tích cực tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để phục vụ cho công tác giảng dạy cho học sinh và tuyên truyền tới phụ huynh đạt hiệu quả khi được phân công.
- Tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia tạo mối đoàn kết, nhận thức về xã hội ….
- Ký cam kết với ban giám hiệu về việc “Nói không với hành vi bạo lực”;
- Nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, trao đổi với phụ huynh trong các giờ đón đưa học sinh.
1.3. Đối với phụ huynh học sinh
- Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…
- Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.
2. Khi có tình huống bạo lực học đường xảy ra
2.1. Tình huống bạo lực học đường từ ngoài xâm nhập vào trường học
Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường, khi phát hiện có đối tượng từ bên ngoài xâm nhập trái phép vào trường học đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ phận bảo vệ (hoặc cán bộ phụ trách an ninh, giáo viên, lãnh đạo nhà trường).
a. Ban Giám hiệu
Báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên xin ý kiến giải quyết.
Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội xử lý triệt để vụ việc.
b. Bảo vệ, Đoàn, Đội
Sau khi nhận tin báo có trách nhiệm báo cáo ngay với Hiệu trưởng và liên hệ với cơ quan công an, nhân viên công tác xã hội địa phương.
c. Giáo viên, nhân viên
Mọi thành viên trong nhà trường, khi phát hiện có đối tượng từ bên ngoài xâm nhập trái phép vào trường học đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ phận bảo vệ và lãnh đạo nhà trường;
Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bằng mọi biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh và cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
d. Nhân viên y tế
Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
2.2. Tình huống bạo lực học đường xảy ra trong trường học
2.2.1. Tình huống bạo lực học đường từ nhà giáo, nhân viên, người lao động
Thông tin: Mọi tổ chức trong nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để xử lý đối với các hành vi bạo lực học đường do nhà giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường gây ra.
a. Hiệu trưởng
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xác minh, mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp xử lý vụ việc.
Báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên xin ý kiến giải quyết.
b. Đối với GV, NV
Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bằng mọi biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
c. Nhân viên y tế
Nhân viên y tế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
2.2.2. Tình huống bạo lực học đường từ học sinh
Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường khi phát hiện có hành vi bạo lực học đường trong trường học do học sinh gây ra đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ phận bảo vệ (hoặc cán bộ phụ trách an ninh, giáo viên) và Hiệu trưởng nhà trường.
a. Hiệu trưởng
Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên;
Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội xử lý triệt để vụ việc.
b. Bảo vệ
Bảo vệ nhà trường có trách nhiệm liên hệ ngay với cơ quan công an, nhân viên công tác xã hội địa phương.
c. Đối với GV, NV
Các thành viên trong trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bằng mọi biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để kịp thời phối hợp xử lý.
d. Nhân viên y tế
- Nhân viên y tế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
2.2.3. Tình huống bạo lực từ học sinh của nhà trường gây ra ở ngoài trường học
- Tiếp nhận thông tin: Mọi tổ chức, cá nhân trong nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để phối hợp xử lý đối với các hành vi bạo lực học đường của học sinh trong nhà trường gây ra ở ngoài trường học.
- Hiệu trưởng nhà trường xác minh thông tin và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để cùng phối hợp xử lý. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, nhân viên công tác xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để cùng xử lý vụ việc.
2.3. Các tình huống khác
- Nhà trường căn cứ tình hình cụ thể, xây dựng kịch bản cho các tình huống cụ thể nhằm bảo đảm luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bạo lực, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực học đường và hạn chế tối đa hậu quả do bạo lực gây ra.
Trên đây là Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2022-2023 của Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung. Đề nghị toàn thể CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây