KH tổ chức cuộc thi SK bảo đảm trật tự về phòng ngừa bạo lực học đường và LĐ trẻ em

Thứ ba - 19/03/2024 03:19
KH tổ chức cuộc thi SK bảo đảm trật tự về phòng ngừa bạo lực học đường và LĐ trẻ em
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” cấp trường năm 2024 
(Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
                               
    Căn cứ Kế hoạch số 446/KH-SGDĐT ngày 20/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” cấp trường năm 2024 (Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện tốt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp, pháp luật tới học sinh trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Phát triển tư duy thực tế về xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện góp phần phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu
Học sinh được tuyên truyền, chủ động, tích cực trong phòng, chống bạo lực học đường góp phần giữ gìn môi trường giáo dục trật tự, an toàn; tự bảo vệ bản thân trước các hành vi bóc lột lao động trẻ em trái pháp luật; xây dựng xã hội hướng tới tương lai tươi sáng.
Cuộc thi được tổ chức toàn trường, thiết thực, hiệu quả, công tâm, khách quan. Tuyển chọn bài thi chất lượng gửi tham gia cấp trên.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI 
1. Đối tượng dự thi 
Tất cả các em học sinh đều tham gia dự thi
2. Nội dung, hình thức bài dự thi
a) Hình thức: Bài viết tham dự Cuộc thi được viết tay hoàn toàn có độ dài tối đa không quá 1.200 từ. Bài thi viết của cá nhân học sinh, chưa từng dự thi tại các cuộc thi khác, chưa được đăng báo, trang tin điện tử hoặc mạng xã hội.
b) Chủ đề: học sinh chọn 1 trong 2 chủ đề sau
* Chủ đề 1: Phòng ngừa bạo lực học đường
Viết về cảm xúc, nhận định bản thân trước hành vi bạo lực học đường gây mất trật tự trường học và sáng kiến, giải pháp, mô hình hay cách thức phòng chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn thân thiện. 
Viết về 1 câu chuyện phòng ngừa bạo lực học đường, giữ gìn an ninh trật tự trường học mà em tâm đắc.
Viết về cảm xúc của bản thân nếu em đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường từ đó đề xuất giải pháp, cách thức ngăn chặn bạo lực học đường.
Viết về sáng kiến bản thân với nhà trường trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, trường học không bạo lực học đường.
* Chủ đề 2: Phòng ngừa lao động trẻ em
Viết về những tác hại của lao động trẻ em và tầm quan trọng của giáo dục.
Viết về 1 câu chuyện về một trường hợp trẻ em tham gia lao động được giúp đỡ quay lại trường học mà em tâm đắc.
Viết về sáng kiến, giải pháp, cách thức phòng ngừa lao động trẻ em, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em có nguy cơ và trẻ em phải lao động trái với quy định của pháp luật và vai trò của các bên liên quan (nhà trường, gia đình, cộng đồng, bản thân trẻ em).
3. Quy định bài tham dự Cuộc thi
- Số lượng bài tham dự cuộc thi: Mỗi học sinh thực hiện 01 bài.
- Tác phẩm tham dự cuộc thi phải ghi rõ thông tin cá nhân ở trên đầu bài thi: Họ và tên tác giả, giới tính, tên lớp, tên trường, địa chỉ trường, số điện thoại của (tác giả và cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), địa chỉ email (nếu có).
4. Cơ cấu giải thưởng
Chấm và chọn ra 05 bài để xét trao giải (gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 15 khuyến khích). Nhà trường chọn 05 tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì,  Ba, lập danh sách gửi về Phòng GDĐT dự thi cấp huyện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo.
* Ban tổ chức.
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
  1.  
Dương Thanh Phong PHT- Trưởng ban  
  1.  
Dương Hồ Vũ TPT- Ủy viên (thư ký)  
  1.  
Lê Thị Ngọc Bích NV- Ủy viên  
*Ban giám khảo.
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
  1.  
Võ Minh Triết PHT- Trưởng ban  
  1.  
Đỗ Viết Hùng TT- Chấm bài  
  1.  
Trịnh Công Vĩnh TT- Chấm bài  
  1.  
Phạm Thị Thoa GV- Chấm bài  
2. Phân công nhiệm vụ:
- Ban tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời giám sát quá trình thực hiện của GV và HS toàn trường.
- Ban giám khảo tổ chức chấm chọn theo đúng cơ cấu giải thưởng đồng thời góp ý chỉnh sửa 05 bài gởi chấm cấp huyện. bài dự thi được chấm theo thang điểm 10, Ban Giám khảo chấm tất cả các bài dự thi, điểm của mỗi bài thi là điểm bình quân của 3 giám khảo.
- Giáo viên bộ môn ngữ văn sưu tầm nghiên cứu chủ đề để hướng dẫn học sinh viết bài. Sử dụng bài viết của các em để tham gia đánh giá điểm rèn luyện thường xuyên của các em trong học kỳ 2. Giáo viên bộ môn ngữ văn chọn mỗi lớp 1- 3 bài viết hay của lớp mình phụ trách dạy nộp cho ban giám khảo chấm chọn giải cấp trưởng (thầy Vũ- TPT nhận). Thành tích học sinh đạt giải được tính cho GVBM hướng dẫn.
- GVCN có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn học sinh hình thức làm bài.
- Học sinh tự giác nghiên cứu viết bài, phát huy khả năng tư duy sáng tạo; tích cực tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội hiện tại và thể hiện suy nghĩ của mình; viết bài với tinh thần nghiêm túc, chất lượng.
3. Thời gian và tiến độ thực hiện:
- Từ ngày 18/3/2024: triển khai kế hoạch thực hiện.
- Từ ngày 02/04/2024: Hạn chót nộp bài (thầy Vũ- TPT nhận).
- Từ ngày 3/4/2024: chấm chọn.
- Từ ngày 8/04/2024: Thư ký tổng hợp kết quả, khen thưởng, gởi bài dự thi PGDĐT huyện.
4. Kinh phí thực hiện.
Kinh phí tổ chức sẽ vận dụng thực hiện theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 và Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 sửa đổi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
Khoán chi thực tế số ngày thực hiện kế hoạch của Ban tổ chức và ban giám khảo là 4 ngày.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” cấp trường năm 2024 (Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) của Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây