BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA NỀN NẾP 2021-2022

Chủ nhật - 05/06/2022 23:29
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA NỀN NẾP 2021-2022
BÁO CÁO
 Tổng kết kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của Giáo viên Chủ nhiệm Năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-THCSVTT, ngày 15/4/2022 kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022;
Thực hiện Quyết định số 56/KH-THCSVTT, ngày 15/4/2022 về thành lập Ban kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022;
Căn cứ biên bản và các phụ lục kiểm tra của các nhóm;
Ban kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của Giáo viên Chủ nhiệm Năm học 2021-2022 báo cáo tổng kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:
I. Thời gian kiểm tra:
Từ ngày 22/4/2022 đến 29/4/2022.
II. Thành phần kiểm tra:
Theo Quyết định số 56/KH-THCSVTT, ngày 15/4/2022 về thành lập Ban kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022.
III. Đối tượng được kiểm tra:
Giáo viên chủ nhiệm và công tác xây dựng, quản lý nền nếp học sinh khối 6-7-8-9, năm học 2021-2022.
IV. Nội dung kiểm tra
Qua kiểm tra Ban kiểm tra tổng hợp kết quả như sau: đính kèm 37 biên bản kiểm tra và 37 bản phụ lục kiểm tra của 37 lớp.
1. Công tác bảo quản tài sản lớp:
- Ưu điểm: Tất cả các lớp bảo quản và sử dụng tốt các thiết bị, tài sản được giao trong phòng học từ đầu năm, khai thức hiệu quả các thiết bị.
- Hạn chế: Tuy nhiên một số lớp hỏng 1 bóng đền không xác định được nguyên nhân (phòng học 6A1-7A1; 6A3-7A3), hỏng 1 quạt treo tường không xác định được nguyên nhân (phòng học 8A8-9A8; 8A7-9A7)
2. Kiểm tra công tác vệ sinh:
- Ưu điểm: Có 35 lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học hàng ngày, vệ sinh khu vực, chấp hành tốt chủ trương vệ sinh cuối buổi, không mang quà bánh thức uống vào lớp học báo quản tốt dụng cụ vệ sinh
- Hạn chế: Tuy nhiên một số lớp còn để nền phòng học chưa sạch (phát hiện 1 lần 7A1); tấm dẫm chân đã cũ (hỏng): 7A1- 6A1; vệ sinh cầu thang chưa sạch được phát hiện một lần (8A2).
3. Việc thực hiện tác phong:
- Ưu điểm: Các em học sinh chấp hành tốt, tác phong theo quy định của nhà trường.
- Hạn chế: Phát hiện có học sinh khối 6 sử dụng son môi (2 em 6A6); tóc nhuộm màu (1 em 7A4).
4. Việc thực hiện trang trí lớp học:
- Ưu điểm: các lớp có trang bị được bình hoa để bàn, hoa cảnh treo tường và được chăm sóc tốt.
- Hạn chế: Về trang trí lớp cờ tổ quốc, ảnh Bác, bảng nội qui HS, khẩu hiệu, 5 điều Bác Hồ dạy, trang trí bình hoa để bàn, lọ cây xanh treo tường
+ Cây xanh treo tường còn thiếu ở phòng 8A9-9A9
+ Bình hoa để bàn còn thiếu ở phòng 6A4-7A4
+ Khẩu hiệu còn thiếu ở phòng 7A3-6A3, 7A7-6A7, 8A9-9A9
+ Cờ tổ quốc còn thiếu ở phòng 8A6-9A6, 8A5-9A5, 8A4-9A4, 8A3- 9A3
+ Bảng nội qui học sinh còn thiếu ở phòng 6A4-7A4
Nguyên nhân các ảnh Bác Hồ, các khẩu hiệu, bảng nội quy, bảng 5 điều Bác hồ dạy bị thiếu là do khách quan các phòng học sau khi được sử chữa năm 2020 chưa được lắp đặt lại.
5. Việc thực hiện sổ đầu bài và biên bản sinh hoạt chủ nhiệm:
- Ưu điểm: Tất cả các lớp đều thực hiện tốt theo hướng dẫn của BGH
- Hạn chế: không
6. Việc bố trí chổ ngồi cho học sinh:
- Ưu điểm: Các lớp bố trí chỗ ngồi và sử dụng hết không gian lớp học hợp lí.
- Hạn chế: không
7. Việc thực hiện bảo quản sách vở và dụng cụ học tập, bao lưu trữ bài kiểm tra; sử dụng điện thoại di động, máy tính cầm tay; kiểm soát hung khí, dụng cụ, chất liệu gây cháy nổ:
- Ưu điểm: Đa số học sinh chấp hành tốt việc bao bìa, dán nhãn, bảo quản sách vở và dụng cụ học tập, bao lưu trữ bài kiểm tra; không có học sinh có mang theo các loại hung khí hoặc vật sắc nhọn có thể gây hại đến người khác; các dụng cụ, chất liệu gây cháy nổ.
- Hạn chế: Một số HS quên (chưa trang bị) túi đựng bài kiểm tra của các lớp: 6A8 có 3 học sinh, 7A3 có 6 học sinh, 9A6 có 8 học sinh, 7A1 có 07 học sinh; chưa thực hiện tốt bảo quản sách vở và dụng cụ học tập có lớp: 6A6 có 2 học sinh, 6A5 có 5 học sinh, 6A3 có 2 học sinh, 6A4 có 2 học sinh, 8A3 01 học sinh thiếu SGK, 7A7có 02 học sinh thiếu dụng cụ học tập, 7A6 thiếu bao bìa dán nhãn, 7A4 còn 20% thiếu bao bìa dán nhãn, 8A2 một số học sinh thiếu SGK, 7A1 thiếu bao bìa dán nhãn.
8. Thực hiện công tác đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch covid-19:
- Ưu điểm: Các lớp thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch bệnh nhất là thực hiện 5K, đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, hàng tuần. Tỉ lệ trang bị chai sát khuẩn có 35 lớp đạt 100% và chai nước uống cá nhân có 35 lớp đạt 100%.
- Hạn chế: Trang bị chai sát khuẩn cá nhân có 2 lớp không đạt 100%: 7A10 (91,9%), 7A9 (91,5%). Trang bị bình nước uống chuyên dụng có 2 lớp không đạt 100%: 7A10 (86,5%), 7A9 (88,6%).
V. Nhận xét:
1. Mặt mạnh:
Hầu hết tất cả các lớp tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường trong đó có công tác bảo quản tài sản thiết bị của lớp, công tác vệ sinh trong và ngoài lớp học, bố trí chổ ngồi hợp lí, tận dụng hết không gian trong phòng học; học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, trang bị sát khuẩn cá nhân và bình nước uống chuyên dụng, đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo quản tốt đồ dùng học tập. GVCN thực hiện đảm bảo các loại hồ sơ sổ sách chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt lớp.
2. Mặt yếu:
Các ảnh Bác Hồ, các khẩu hiệu, bảng nội quy, bảng 5 điều Bác hồ dạy bị thiếu là do khách quan các phòng học sau khi được sửa chữa năm 2020 chưa được lắp đặt lại. HS chưa thực hiện tốt nội qui, một số học sinh chưa thực hiện tốt việc bảo quản đồ dùng học tập, công tác phòng chống dịch chưa thực hiện đồng điều ở các lớp qua kiểm tra tỉ lệ chai nước uống cá nhân và chai sát khuẩn tay.
Ban kiểm tra chưa thực hiện đúng theo yêu cầu kiểm tra về thống kê cụ thể số lượng, tỉ lệ, chỉ nói chung chung trong đó có các lớp 7A6 thầy Cần kiểm tra, 7A1 thầy Thòn kiểm tra, 8A2 cô Giàu kiểm tra. Thống kê số lượng học sinh trang bị chai sát khuẩn và nước uống cá nhân còn chưa cụ thể có các lớp 6A3 (tổ 1), 7A4 (tổ 3), 7A7 (tổ 3), 9A1 (tổ 5), 9A2 (tổ 5). Do đó công tác đánh giá kết quả kiểm tra của các lớp gặp khó khăn.
VI. Kiến nghị:
1. Đề nghị tuyên dương, khen thưởng.
Qua kết quả kiểm tra, ban kiểm tra đề nghị Ban Giám Hiệu tuyên dương các tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác xây dựng và quản lý nền nếp gồm các lớp: 6A1, 6A2, 6A7, 6A9, 7A2, 7A5, 7A7, 7A9, 8A1, 8A4, 8A5, 9A1, 9A2, 9A4, 9A9.
2. Đề nghị phê bình các lớp không đạt theo yêu cầu nền nếp.
Không.
3. Kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.
- Nhà trường trang bị đầy đủ và đồng bộ tất cả các phòng học về các khẩu hiệu, ảnh Bác, bảng nội quy, bảng 5 điều Bác hồ dạy trong thời gian hè, thực hiện tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục 2022.
- Việc trang bị các dụng cụ trang trí theo yêu cầu trang trí trong lớp học thuộc quyền chủ động của các lớp nếu không có, thiếu hoặc đã hư hỏng thì GVCN cần phải khắc phục trong thời gian một tuần sau khi có báo cáo. GVCN của 2 lớp sử dụng chung một phòng học cần trao đổi, phối hợp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
- Việc bảo quản tập sách, không bao bìa dán nhãn, không trang bị túi đựng bài kiểm tra đối với các lớp có nhiều học sinh không thực hiện tốt đề nghị giáo viên chủ nhiệm tiến hành kiểm tra học sinh lớp mình. Yêu cầu khắc phục trong thời gian một tuần sau khi có báo cáo.
- Việc thực hiện công tác kiểm tra trong thời gian tới cần quán triệt cách làm, thực hiện đúng và đủ các yêu cầu đã được hướng dẫn tránh kiểm tra qua loa hình thức.
Trên đây là báo cáo tổng hợp công tác kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý nền nếp học sinh của giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022.
 

Tác giả bài viết: Dương Thanh Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây