KH thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2024

Chủ nhật - 03/03/2024 20:57
Kế hoạch thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2024
KH thi hành pháp luật  xử lý vi phạm hành chính 2024
Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Phòng GDĐT Châu Phú về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2024.
Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2024 của trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhất là trong lĩnh vự giáo dục
Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kịp thời khắc phục những thiếu sót, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của viên chức và người lao động trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công việc được phân công. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bảm bảo công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, toàn diệngắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Yêu cầu
Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ.
Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của nhà trường trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.
Bảo đảm các điều kiện để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, viên chức, người lao động các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính
Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về những vấn đề chung trong xử lý vi phạm hành chính.
Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền trong đội ngũ viên chức và người lao động Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
3. Công tác tự kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Tổ chức tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
4. Công tác báo cáo, thống kê về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo định kỳ hàng năm và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính chuyên đề, đột xuất theo Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
5. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế; đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật của liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng chịu trách tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong toàn trường. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Các tổ chuyên môn thực hiện báo cáo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo nội dung, chất lượng, số liệu đầy đủ, chính xác.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh với BGH để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây