Quy chế thực hiện quản trị trang web

Thứ năm - 10/09/2020 04:02

Quy chế thực hiện quản trị trang web

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Vĩnh Thạnh Trung; Ban quản trị, ban biên tập và những người có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website hoặc cổng thông tin điện tử của trường.
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-THCSVTT  ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Thạnh Trung)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1.Giải thích từ ngữ
- Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin. (Điều 4 Luật Công nghệ thông tin 2006)
Hoặc trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. (Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013)
- Cổng thông tin điện tử (Portal) là trang thông tin điện tử tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng.(Điều 2 Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012)
- Cơ sở dữ liệu (database): là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính.
- Diễn đàn (forum): Là nơi mà mọi người có thể cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến, chia sẻ kiến thức về một chủ đề nào đó cùng quan tâm.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Vĩnh Thạnh Trung; Ban quản trị, ban biên tập và những người có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website hoặc cổng thông tin điện tử của trường. Trong quá trình triển khai, hoạt động có nội dung nào chưa hợp lý sẽ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phù hợp theo yêu cầu công việc.
Điều 3. Tên miền của Website và cổng thông tin điện tử (cổng)
Tên miền và địa chỉ truy cập của Website Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung là: http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn. Tên miền cổng thông tin của trường là http://thcsvinhthanhtrung.pgddtchauphu.edu.vn. Đây là tên miền và tên cổng thông tin chính thức và duy nhất do nhà trường đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin do nhà trường cung cấp. Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.
Điều 4: Mục tiêu của Website
Website là trang thông tin điện tử chính thống, duy nhất của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung nhằm phục vụ quá trình dạy và học, cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của nhà trường. Là nơi trao đổi, thảo luận giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.
Điều 5: Ban quản trị và biên tập điều hành hoạt động website
Ban quản trị và biên tập điều hành hoạt động website là các viên chức của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung được Hiệu trưởng ra quyết định phân công.
Điều 6. Kinh phí hoạt động của Website
Kinh phí hoạt động của Website là nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và từ các nguồn kinh phí khác (nếu có).
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Yêu cầu về thông tin đăng trên website của trường
Các thông tin khi đăng trên website của nhà trường phải đảm bảo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;  Không mang tính chất chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng tộc;  Không gây kích động đến bất kỳ đối tượng người đọc nào của website và không làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.
Từ ngữ sử dụng là các từ ngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu rõ ràng. Thể thức văn bản trình bày thực hiện theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020.
Điều 8. Những nội dung thông tin đăng trên Website
Những thông tin đăng tải trên Website của nhà trường là các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động giáo dục; thông tin về hoạt động giáo dục đang diễn ra hàng ngày của nhà trường; các bài giảng, tài liệu học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học” của trường; những kinh nghiệm hay trong quá trình dạy và học; những hoạt động của trường; các loại biểu mẫu, tài nguyên cần thiết phục vụ cho các hoạt động khác.
Điều 9. Những nội dung trích dẫn thông tin
Trường hợp những tin bài được sưu tầm từ các nguồn thông tin trên báo chí, trên mạng internet thì người sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin đã sưu tầm trước khi chuyển đến ban biên tập, tuyệt đối không chỉnh sửa đối với những nội dung đã trích dẫn. Mọi cá nhân, tổ chức được phép thu thập, trích dẫn thông tin từ website của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung đều phải ghi rõ nguồn tin từ “thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn”.
Điều 10. Trách nhiệm viết tin, bài cho website
Tất cả giáo viên đều có trách nhiệm viết tin bài gửi ban biên tập, trong mỗi quý mỗi giáo viên có ít nhất 01 bài viết được đăng trên website. Các bộ phận như Chi bộ, Công đoàn cơ sở; Đội TNTP Hồ Chí Minh; các tổ bộ môn, tổ văn phòng của trường mỗi tháng đăng tải trên website ít nhất 01 bài viết về các hoạt động của bộ phận mình phụ trách.
Cuối mỗi tháng, bộ phận kế toán có trách nhiệm công khai các tất cả các nguồn quỹ hiện có tại trường trên website.
Điều 11. Hệ thống người dùng của website
Mỗi tháng học sinh và cha mẹ học sinh đều có thể gửi tin bài về cho Ban biên tập để đưa lên trang web và mọi người phải có trách nhiệm về các thông tin của cá nhân mình trên trang web.
Điều 12. Hoạt động của diễn đàn
Mọi người đều có thể đăng ký sử dụng và trao đổi thông tin trên diễn đàn. Các thông tin trao đổi trên diễn đàn phải đảm bảo đúng yêu cầu về cung cấp thông tin cho website đã được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này. Trường hợp vi phạm về cung cấp thông tin, ban quản trị có quyền xoá thông tin và tên truy cập khỏi diễn đàn.
Điều 13. Ban biên tập website
Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập và gồm 01 Trưởng ban, các phó trưởng ban cùng các biên tập viên giúp việc cho trưởng ban trong việc biên tập, đưa tin, bài lên website của nhà trường. Trưởng ban có quyền quyết định cao nhất trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của ban. Các phó trưởng ban theo sự phân quyền và phân công của trưởng ban thực hiện điều hành công tác biên tập tin bài trước khi đăng lên website. Các biên tập viên có trách nhiệm giúp ban lãnh đạo ban thực hiện chọn lọc, biên tập tin bài theo từng lĩnh vực được phân công và gửi file lên lãnh đạo ban biên tập thông qua  email trường (địa chỉ: bbtvtt@gmail.com)  lãnh đạo ban biên tập duyệt và đăng tải lên website.
Điều 14. Công tác quản trị Website
Ban quản trị có trách nhiệm quản trị website có trách nhiệm và quyền hạn sau:
- Quản lý, xây dựng và phát triển, hoàn thiện đối với website.
- Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện duy trì hoạt động thường xuyên của Website trên mạng internet.
- Quản trị hệ thống người dùng: khởi tạo, quản lý, phân quyền truy cập hoặc huỷ bỏ những người dùng chính thức của Website.
-  Loại bỏ các bài viết vi phạm quy chế khỏi website.
Điều 15. Chế độ tài chính đối với website
Tất cả các bài viết đăng trên website trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện không có chế độ nhuận bút.
Mỗi tháng, ban biên tập sẽ tổ chức bình chọn bài viết hay nhất để đề xuất nhà trường khen thưởng nhằm động viên khuyến khích nâng cao chất lượng các bài viết cho website và được cộng thêm điểm cho việc xét thi đua hàng tháng.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm và thời gian thực hiện
Các tổ chức, bộ phận của trường có trách nhiệm phổ biến Quy chế nầy đến các thành viên của tổ chức, bộ phận mình phụ trách. Tất cả viên chức nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế này đến tất cả các học sinh thuộc lớp của mình quản lý.
Quy chế nầy được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Hùng
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây