Báo báo hoạt động chuyên môn tháng 6 của Tổ Ngoại Ngữ

Thứ ba - 30/06/2020 12:12
Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 6 của Tổ Ngoại Ngữ
Báo báo hoạt động chuyên môn tháng 6 của Tổ Ngoại Ngữ
 
TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
TỔ: NGOẠI NGỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
  Vĩnh Thạnh Trung, ngày 30 tháng 6  năm2020
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 6/2020
Năm học: 2019 – 2020
 
Thực hiện theo kế hoạch của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung năm học 2019 - 2020, Tổ  Ngoại Ngữ báo cáo tình hình hoạt động của tổ như sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2020
1/ Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Chấp hành tốt qui chế chuyên môn, nội qui cơ quan.
- Đoàn kết nội bộ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được phân công là dạy học trực tuyến đầy đủ tất cả các môn
 2/ Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
* Thực hiện giờ công lao động:
   Vắng có phép: 01 lượt
        Huỳnh Mai: 01 P dạy ( ngày 11/6/2020) ( Lang Chi dạy thay)
* Thực hiện chương trình: đảm bảo theo qui định theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( đối với các lớp hệ 7 năm ) và của Sở Giáo dục và Đào tạo ( đối với chương trình hệ 10 năm)
* Kiểm tra, vào điểm: thực hiện theo qui định
            Hoàn thành điểm số khối 9
* Tổ chức thao giảng: 06 tiết
* Dự sinh hoạt HĐBM: không
* Dự giờ: 12 tiết
* Thực hiện hồ sơ sổ sách:
- Bài soạn, sổ dự giờ, sổ họp, sổ ghi sử dụng đồ dùng dạy học,… đúng qui định.
- Soạn giảng: đúng PPCT, đảm bảo kiến thức, kỹ năng, phương pháp/kỹ thuật dạy học.
- Sổ đầu bài: cập nhật đầy đủ theo qui định
- Sổ dự giờ: ghi chép đầy đủ và có nhận xét tiết dạy
* Ứng dụng CNTT:  GV thực hiện theo qui định
* Sử dụng ĐDDH: soạn giảng bằng CNTT
3/ Kiểm tra nội bộ: không
4/ Thi giáo viên dạy giỏi vòng trường:   05 giáo viên được công nhận
* GVBM khối 6, 7, 8 ra ngân hàng câu hỏi thi học kì II theo ma trận đã thống nhất.
II. Công tác trọng tâm tháng 7/2020:
1. Thực hiện chương trình:
- Thực hiện đúng PPCT tự chủ dựa vào PPCT Bộ giảm tải. Xây dựng lại các cột điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ.
- GVBM dạy tiếp tục theo PPCT đã điều chỉnh. GVCN quan tâm, đôn đốc tình hình học tập các em chuẩn bị kiểm tra học kì II.
2. Soạn giảng:
- Đảm bảo kiến thức, kĩ năng, phương pháp/kĩ thuật, câu hỏi phân hóa học sinh.
- Soạn giảng theo nội dung ôn tập thi học kì II.
- Kiểm tra phần ghi bài của các em.
3. Kiểm tra, vào điểm:
- Thực hiện các hệ thống câu hỏi và bài tập các tiết kiểm tra thường xuyên và định kì theo công văn 403/PGD ĐT-CM ngày 22/5/2020.
- Thống nhất các cột điểm thường xuyên và định kì đối với các khối 6, 7, 8
4. Thực hiện hồ sơ sổ sách: Cập nhật hồ sơ sổ sách đầy đủ, chất lượng.
5. Giáo viên xem lich coi thi học kì II theo qui định.
6. Chấm thi và cập nhật điểm số thi học kì II theo qui định.
7. Phân công viết bài gửi lên trang Web của trường: Viên An và Thanh Tiền
III. Kiến nghị, đề xuất: không

                                                         Vĩnh Thạnh Trung, ngày 30 tháng 6 năm 2020
                                                                                               TTCM
      
                                                                                   Châu Thị Huỳnh Mai

 
 
 
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây