KH thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023

Thứ hai - 17/04/2023 21:53
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong các cơ sở giáo dục năm 2023. Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của ngành.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa trường với các cấp, các ngành và địa phương trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết, Chương trình và Kế hoạch phát triển thanh niên.
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, làm cơ sở cho nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ Đoàn TN thị trấn, huyện.
- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong nhà trường. Trên cơ sở đó, tập trung nghiên cứu, lồng ghép nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong kế hoạch năm học.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Triển khai thực hiện Luật thanh niên năm 2020
a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/3/2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ.
 Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ; về vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với mục đích để cho cán bộ, công chức nắm, hiểu rõ các quy định mới của Luật Thanh niên năm 2020.
Thông qua các hoạt động ngoại khóa, hội thi, hội diễn, chương trình Phát thanh học đường, Bản tin Tuổi trẻ,… để đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục trong nhà trường, từng bước hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong thanh niên; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; cung cấp các kiến thức pháp luật có liên quan đến đối tượng thanh niên giúp thanh niên, học sinh có sự hiểu biết cần thiết về các quy định của pháp luật, làm hành trang cho thanh niên, học sinh bước vào đời, trở thành công dân tốt, giúp ích cho xã hội.
b) Tổ chức đối thoại giữa thủ trưởng đơn vị với thanh niên, nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên theo quy định tại Điều 10 của Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định.
2. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên     
Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác tuyển dụng, công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Tiếp tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên
- Tổ chức tập huấn kỹ năng cho thanh niên; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho BCH Đoàn trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, hoàn thiện chính sách phát triển, phương thức giáo dục, đào tạo trực tuyến, quản lý giáo dục trên môi trường mạng. Phát huy vai trò của giáo viên trẻ trong công tác chuyển đổi số; chủ động khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu từ thư viện và thư viện số, nguồn tư liệu, học liệu, phần mềm, chương trình đào tạo trực tuyến.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp trong tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng cho  học sinh. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường
1.1. Chủ trì tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với các ngành liên quan và các phòng, ban, thực hiện các nội dung, giải pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường.
1.2. Tham mưu, triển khai các chế độ, chính sách cho thanh niên là giáo viên trẻ; phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đề xuất các chế độ chính sách cho thanh niên; tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Công tác phối hợp
Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, nhất là BCH Đoàn thị trấn, huyện vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho các hoạt động giáo dục; tổ chức các hoạt động truyền thông, chăm lo cho thanh niên nhằm thu hút sự tham gia, đóng góp tài năng, trí tuệ của lực lượng thanh niên là giáo viên trẻ cho sự nghiệp giáo dục.
Trên đây là kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển thanh niên trường THCS Vĩnh Thạnh Trung năm 2023./.
 
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây