KH tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vụ án tham nhũng 2024

Chủ nhật - 03/03/2024 20:52
KH tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vụ việc, vụ án tham nhũng năm 2024
KH tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vụ án tham nhũng 2024
Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Phòng GDĐT Châu Phú về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng năm 2024.
Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung xây dựng Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng năm 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Chi ủy gắn với trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng và phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện đạt kết quả cao nhất.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ viên chức và người lao động.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Hiệu trưởng phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng tại đơn vị. Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong nhà trường nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện nhưng không kiên quyết chỉ đạo xử lý và có hành vi bao che đối với hành vi tham nhũng.
2. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác giám sát, kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng
Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục hậu quả.
Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí, tài sản cơ quan, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng trường, của ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng trong nhà trường.
Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết nhanh, kịp thời và dứt điểm những đơn thư liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo thẩm quyền quy định.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Tổ chức truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024 của nhà trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường nói chung cũng như giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, và các văn bản mới có liên quan như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định một số điều chi tiết về Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 14/7/2014 của Bộ Nội vụ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, học sinh.
- Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phê và tự phê bình; làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định pháp luật, về phòng, chống tham nhũng của Nhà nước, của địa phương;
- Gắn cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc thực hiện các chương trình, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước hết là của Ban chi ủy và Hiệu trưởng trong tình hình hiện nay.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tủ sách pháp luật trong thư viện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Triển khai có hiệu quả kế hoạch năm 2024, thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, phổ biến nội dung phòng, chống tham nhũng đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong đơn vị.
- Hiệu trưởng nhà trường và các đ/c trong BGH, BCH Công đoàn có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị mình theo đúng quy định của Luật PCTN.
- Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát và đôn đốc thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng đã được thông qua.
Trên đây là kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng năm 2024, yêu cầu các tổ bộ phận của trường THCS Vĩnh Tahnhj Trung triển khai thực hiện, nếu có điều gì cần góp ý trao đổi thì trực tiếp báo cáo về văn phòng nhà trường hoặc thông qua buổi họp HĐSP hàng tháng để bổ sung, điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp cần thiết để công tác PCTN của trường đạt hiệu quả./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây